Sponsorar

Hovudsponsor:

HHK har hovudsponsoravtale med Sparebanken Møre som strekker seg til utgangen av 2024. Avtalen gir klubben et stort bidrag inn mot innkjøp av drakter, et beløp for reklame/marknadsføring og gåver for bruk inn mot arrangement.

Sponsorar:

HHK inngjekk i 2023 ein eittårig avtale med VARD som vidare blei fornya i 2024.
Avtalen gir klubben eit beløp som skal komme barn/unge til gode.

HHK inngjekk i 2023 ein femårig avtale med Fylling Elektromaskin fram mot utgangen av 2028.
Avtalen gir klubben eit beløp som skal komme klubben til gode.

HHK har avtale med Rongve med varigheit til utgangen av 2028.
Avtalen gir klubben et beløp til innkjøp av utstyr og kickback på alle kjøp.
De har satt saman en egen klubbkolleksjon som de har tilgjengeleg i butikken i Breivika